Artefiletika – Svet tvorivosti a rozvoja sociálnych zručností

Na našich kurzoch zážitkového tvorenia pre deti využívame artefileticky prístup ako hlavný prvok na rozvoj tvorivosti a sociálnych zručností vašich detí. Možno sa pýtate, čo to vlastne artefiletika je a prečo sme sa ju rozhodli integrovať do našich kurzov. V tomto blogovom príspevku vám rada priblížim základné zručnosti, ktoré na našich kurzoch s deťmi rozvíjame.