— Kurzy

Arteterapeutická skupina pre dospelých​

O kurze

Arteterapeutická skupina pre dospelých otvára dvere ku kreativite a objavovaniu samého seba. Našim cieľom nie je dosiahnuť "pekný" obrázok, ale ponoriť sa do samotného procesu tvorby. Spoločne hľadáme cestu k zvládnutiu osobných výziev a ako čeliť životným prekážkam. Jednou z hlavných výhod arteterapeutickej skupiny je, že účastníci môžu zažiť podporu rovesníkov a spoločnú výmenu skúseností. Interakcia v rámci skupiny umožňuje dospelým nadviazať nové sociálne väzby a získať perspektívu na svoje vlastné problémy prostredníctvom reflektívneho dialógu s ostatnými členmi skupiny.

Kedy

 • Každá streda od 18:00-20:00
 • Začíname od 4. októbra 2023

Platba

 • Cena za stretnutie: 23,-eur
 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prostredníctvom objednávkového formulára uvedeného nižšie za informačným textom. Aby bola platba prijatá správne, nezabudnite uviesť variabilný symbol pri úhrade objednávky.

  V poznámke uveďte prosím svoje meno a názov workshopu. Vaša prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení účastníckeho poplatku.

Prihláška

 • K dispozícií na www.umaumeniearteterapie.sk
 • Počet účastníkov – max. 6. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Kontakt

 • S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na:
 • Mgr. Lívia Sirotňáková
 • umakurzy@gmail.com
 • info@umaumeniearteterapie.sk

Informácie pre účastníkov arteterapeutických skupín pre dospelých

Arteterapeutický prístup

Na našich stretnutiach využívame arteterapeutický prístup.

 

Arteterapia s dospelými predstavuje nedirektívny prístup, ktorý využíva tvorivosť a zážitok. Osobnú skúsenosť  a precítenie samotnej tvorby tak kladie nad výsledný artefakt. Svojim prístupom reaguje na nároky dnešnej doby stres uvoľňujúcimi činnosťami a podporou relaxácie.

 

Slúži na odreagovanie pocitov hnevu, úzkosti, ale aj radosti a tak pomáha k ich zvládaniu a načerpaniu nových síl. Rozvíja osobnosť komplexne, po stránke intelektuálnej, emočnej a sociálnej za pomoci využitia kreatívnych výtvarných činností.   

 

Zvláštna pozornosť je venovaná zážitku z tvorby, pretože ten podnecuje prirodzenú detskú zvedavosť a tvorí základ pre poznávanie a učenie.

Princípy arteterapie

Mojim cieľom je vytvoriť bezpečné a rešpektujúce prostredie

 

 • Tento kurz je dostupný pre všetkých, ktorí majú záujem o výtvarnú tvorbu. Naše zážitkové stretnutia sú vedené s ohľadom a rešpektom k vašej slobodnej tvorbe. Kladiem dôraz na autenticitu a individualitu každého účastníka, ktorá sa napĺňa prostredníctvom reflektívneho dialógu

 

 • Účastníci arteterapeutických stretnutí sa zoznámia s rôznymi výtvarnými technikami a médiami. Sami budete participovať na rozhodovaní o tom, akým smerom a formou sa vaša tvorba bude uberať. Vytvárame tak otvorený priestor pre slobodné objavovanie a originálne riešenia, ktoré vám umožnia najlepšie vyjadriť to, čo cítite, myslíte a prežívate

Na čo sa zameriavame?

 • Redukciu stresu a úzkosti relaxačnými technikami

 • Zlepšenie komunikačných schopností v skupine, zlepšenie schopností vyjadrovať sa a počúvať ostatných

 • Priateľské prostredie tvorbou a podporou skupinovej dynamiky

 • Sebaskúsenostné arteterapeutické techniky

 • Individuálne, párové a skupinové arteterapeutické aktivity

 • Výtvarné spracovanie vybranej témy s využitím rôznych techník a materiálov

 • príležitosť pre spontánne sebavyjadrenie

 • Uvoľnenie blokád a prekonávanie kríz či ťažkostí

 • Zameranie na objavovanie vlastnej identity a hodnôt

 • Abreakcia napätia

 • Posilňovanie zvládacích zdrojov

 • Spracovanie konfliktov

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.