— Kurzy

Arteterapeutická skupina pre teenagerov od 11-15 rokov​

O kurze

S radosťou vám predstavujem kurz pre teenagerov od 11-15 rokov. Jeho základnou myšlienkou je vytvoriť jedinečnú komunitu mladých ľudí, kde maľovanie a tvorenie nie sú len činnosti, ale skutočné nástroje na sebapoznávanie. Spolu s vašimi rovesníkmi budete hľadať hĺbku vo svojich myšlienkach, pocitoch a ich vzájomnom zdieľaní. Nezáleží na tom, či sa cítite ako umelci s bohatými umeleckými skúsenosťami, alebo ste zatiaľ len začiatočníci. Zažijete fascinujúcu cestu skrz pestrofarebný svet maľby a tvorby, od tradičných až po nekonvenčné umelecké techniky, ktoré rozvíjajú vašu kreativitu.

Kedy

 • Každú stredu od 14:00-15:30
 • Začíname od 4. októbra 2023

Platba

 • Cena za stretnutie: 23,-eur
 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prostredníctvom objednávkového formulára uvedeného nižšie za informačným textom. Aby bola platba prijatá správne, nezabudnite uviesť variabilný symbol pri úhrade objednávky.

  V poznámke uveďte prosím svoje meno a názov workshopu. Vaša prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení účastníckeho poplatku.

Prihláška

 • K dispozícií na www.umaumeniearteterapie.sk
 • Počet účastníkov – max. 8. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Kontakt

 • S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na:
 • Mgr. Lívia Sirotňáková
 • umakurzy@gmail.com
 • info@umaumeniearteterapie.sk

Informácie pre účastníkov arteterapeutických skupín pre teenagerov

Arteterapeutický prístup

Na našich stretnutiach využívame arteterapeutický prístup.

 

Máte niekedy pocit, že vaše emócie a myšlienky sú ako výbuch farieb, ktoré vám chcú vyjsť von? Často sa stretávate s tlakmi školy, rodiny a priateľov a potrebujete miesto, kde môžete slobodne vyjadriť svoje vnútorné ja? Ak áno, potom je tu pre vás niečo úplne jedinečné – arteterapeutická skupina!

 

Čo je to vlastne arteterapia? Je to kombinácia umenia a terapie, ktorá vám umožní objavovať a prezentovať svoje emócie cez farby, tvary a inšpiráciu. Arteterapia nie je o umení sama osebe, ale o tom, ako ho využívate na podporu svojej duševnej spokojnosti a sebaprejavenia.

 

Či už ste vyzretý umelec alebo sa práve začínate spoznávať s ceruzkami a farbičkami, v tejto skupine nájdete miesto, kde sa nezávisle od svojich umeleckých schopností budete môcť sústrediť na to, čo je dôležité – vaše pocity a emócie.

Princípy arteterapie

Alebo prečo sa k nám pridať…

 

Bezpečné prostredie

 • Naše arteterapeutické stretnutia sú miestom bez odsudzovania a kritiky. Umožňujeme vám byť tým, kým naozaj ste a prejaviť to svojím vlastným spôsobom.

Skupina rovesníkov

 • Nájdete tu skupinu inšpirovaných a zvedavých ľudí vo vašom veku, ktorí prežívajú podobné výzvy a radosť zo spoločného tvorenia.

Vedomie seba samého:

 • Arteterapia vám pomôže lepšie spoznať samých seba, identifikovať svoje emócie a naučiť sa zvládať stres a tlaky života.

Podpora v ťažkých chvíľach:

 • Sme tu pre vás, keď potrebujete niekoho, kto vás počúva a porozumie vašim pocitom, a to všetko prostredníctvom umeleckého vyjadrenia.

Na čo sa zameriavame?

 • Vyjadrenie emocionálneho prežívania – výtvarná aktivita napomáha k vyjadreniu svojich pocitov, ktoré nie vždy dokážeme vyjadriť slovami

 • Zvládanie stresu alebo traumy

 • Prevenciu a zvládanie depresie či úzkosti

 • Zlepšenie koncentrácie a pozornosti

 • Posilnenie sebavedomia a sebaúcty a zažívanie pocitu úspechu

 • Sebapoznanie, poznanie svojich možností a podpora sebavyjadrenia

 • Zvyšovanie emocionálnej inteligencie

 • Pomoc zlepšovať schopnosti riešiť problémy a vyjadrovať rôzny druhy emócií

 • Sebareflexiu a reflexiu vlastného fungovania v skupine

 • Zlepšenie komunikačných schopností

 • Aktívne zapojenie do skupiny a kooperáciu, spoločné (kreatívne) riešenie problémov

 • Prežitie skúsenosti, že ostatní majú podobné zážitky ako ja

 • Podporu pocitu sebarealizácie a celkového rozvoja osobnosti

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.