— Služby

Individuálne poradenstvo pre deti, mládež a dospelých

Individuálne poradenstvo

Individuálne poradenstvo pre deti

Na čo sa zameriavame

Poskytujeme poradenstvo zamerané na podporu detí a ich rodičov v rôznych situáciách a emocionálnych zraneniach. Naša individuálna práca s deťmi sa prejavuje v aktívnej spolupráci s rodičmi a celkovým rodinným systémom.

 

Možno ste sa ocitli v situácii, keď si hovoríte, že ste už vyskúšali všetko, ale zdá sa, že nič nefunguje. Každodenné rutinné situácie, ako je obliekanie, stravovanie, cesta do/zo škôlky či školy, upratovanie, hádky, krik, plač, výbuchy hnevu či agresívne správanie – to všetko môže byť náročné a vyčerpávajúce. 

 

Niekedy sa stane, že sa pozastavíte nad správaním alebo prežívaním svojho dieťaťa a máte obavy, že toto správanie už nie je bežné.

 

Je v poriadku ak si neviete poradiť alebo sa o svoje obavy potrebujete podeliť.

 

Náš prístup vám pomôže lepšie pochopiť fungovanie detského mozgu a myslenia, čo vám uľahčí porozumieť správaniu vášho dieťaťa v rôznych vekových obdobiach. Zároveň podporujeme pozitívny vzťah založený na bezpečí, dôvere a vzájomnom rešpekte ako u nás v individuálnej intervencii, tak v domácom prostredí.

children, sisters, cute-1869265.jpg

Sústreďujeme sa na nasledujúce oblasti:

 • Ťažkosti so separáciou, narušenou vzťahovou väzbou

 • Agresívne správanie alebo neprimerané výbuchy hnevu

 • Príprava na príchod mladšieho súrodenca alebo súrodenecká rivalita

 • Problémy so sociálnym prispôsobením v kolektívoch, adaptácia na školské zariadenie

 • Uzatváranie sa do seba, pocity smútku, osamelosti

 • Psychosomatické ťažkosti (ako bolesť brucha, hlavy, …)

 • Nízke sebavedomie, pocity nedostatočnosti, či neistoty

 • Šikanovanie

 • Hádky alebo neustále napätie medzi rodičmi

 • Rozvod rodičov

 • Iné ťažké životné situácie, ako úraz, hospitalizácie, prežitie intenzívneho strachu

Individuálne poradenstvo pre dospievajúcich

Na čo sa zameriavame

Spolu s vami sa učili chodiť a rozprávať, oslavovali ste každý vypadnutý mliečny zub a tisíckrát ste sa objímali a túlili. No jedného dňa, všetko čo ste si spolu vybudovali sa začalo vytrácať. Ocitli ste sa pred zatvorenými dverami izby a neviete ako sa k svojmu dieťaťu priblížiť, osloviť ho bez kriku alebo hádok. 

 

Niekedy do toho vstupujú ešte závažnejšie veci- sociálne siete, šikana, prebúdzajúca sa sexualita, vzhľad, návykové látky, problémy so školou či delikventné správanie. To všetko predstavuje strach a túžbu chrániť svoje dieťa, ale vzájomné nedorozumenia sa zdajú neriešiteľné a zraňujúce.

 

Váš potomok vás však stále  potrebuje, aj keď sa môže zdať, že o vás stráca záujem. Rodina pre dieťa predstavuje pocit bezpečia a istoty, znamená preň bezpečné útočisko. Puberta je však obdobím, kedy musí vykročiť na cestu hľadania seba samého. 

 

Aby sme mohli nájsť svoju vlastnú identitu, potrebujeme získať odstup od tých, ktorý sú nám najbližší.

 

Našim cieľom je pomôcť teenagerom a ich rodičom zvládnuť úskalia vyplývajúce z tejto životnej etapy. 

Sústreďujeme sa na nasledujúce oblasti:

 • Neustále hádky a konflikty medzi rodičmi a dieťaťom

 • Násilné alebo agresívne správanie, časté výbuchy hnevu

 • Extrémne zmeny nálad

 • Delikventné správanie- krádeže v obchodoch, klamanie

 • Uzavretosť do seba, pocity smútku

 • Ťažkosti v škole, náhle zhoršenie známok, šikanovanie

 • Strata záujmu o predchádzajúce aktivity alebo priateľov

 • Pocity menejcennosti, nízke sebavedomie

 • Sebapoškodzovanie, zmeny v stravovacích návykoch- poruchy príjmu potravy

 • Náhle alebo veľké životné zmeny ako sťahovanie, zmena školy

 • Rozvod rodičov a obdobie pred a po rozvode

 • Experimentovanie s drogami

 • Dlhé hodiny strávené pred počítačom

 • Psychosomatické problémy

Individuálne poradenstvo pre dospelých

Na čo sa zameriavame

Občas sa vyskytne potreba zorientovať sa vo svojej životnej situácii, vzťahu a práci. Život prináša rôzne okolnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť našu náladu a každodenné fungovanie. Patrí sem nadmerný stres, úzkosť, nespavosť, neustále pochmúrne myšlienky, pocit osamelosti, neschopnosť vybudovať si osobný život, alebo dokonca pocit nespokojnosti, prázdnoty a nezmyselnosti. A často nás zaskočia neočakávané životné zmeny ako je strata zamestnania, strata blízkej osoby, rozpad manželstva, rodinné konflikty a mnoho ďalších.

 

Niekedy sa nám podarí s niekým dôverne porozprávať, no inokedy ticho nesiete bremeno sami.  Zvážiť odbornú pomoc môže byť zložité rozhodnutie, no zároveň je to prejav odvahy a ochoty podniknúť kroky k zlepšeniu svojho života. Uvedomujete si, že vám záleží na vlastnom živote, zdraví a blízkych.

 

Ako vám môžem pomôcť? Moja úloha je pomôcť vám lepšie spoznať samého seba, identifikovať vaše skutočné potreby a objaviť zdroje, ktoré vám pomôžu ich naplniť. Nebudem vám radiť, aké rozhodnutia máte vo svojom živote urobiť alebo čo presne robiť. Skôr sa budem snažiť byť vaším sprievodcom a využijem svoje schopnosti a vedomosti na zlepšenie vášho života a psychickej pohody. Ak mi dáte kúsok svojej dôvery, spoločne objavíme nový pohľad na váš život a seba samých. Preskúmame príčiny vašej nespokojnosti s cieľom nájsť nové významy a nové spôsoby správania, aby sme našli vaše skutočné ja.

Týmto spôsobom sa posuniete k novému vzťahu k sebe a svetu, ktorý vám umožní rásť a napredovať.

Sústreďujeme sa na nasledujúce oblasti:

 • Nespokojnosť s určitými oblasťami života a hľadanie možností zmeny

 • Životné zmeny ( štúdium na vysokej škole, zamestnanie, svadba, manželstvo, narodenie dieťaťa…)

 • Stres a vyhorenie

 • Vzťahové, partnerské a medziľudské problémy

 • Ťažkosti nájsť si partnera

 • Adaptácia rodičov po narodení bábätka

 • Ťažkosti s odpútaním sa od rodičov, neschopnosť bezbolestne budovať svoj vlastný život

 • Depresia, apatia a strata záujmu o bežné veci

 • Pocity prázdna a osamelosti (vnútorný konflikt byť sám alebo s kýmkoľvek)

 • Smútok, zvládanie straty

 • Prílišná agresivita, ťažkosti so sebakontrolou emócií a správania

 • Nízka sebadôvera, pocity menejcennosti

 • Závislosť na hodnoteniach a názoroch iných ľudí

 • Sebaprijatie, pocity nedostatočnosti, znížená sebaúcta

 • Sebarozvoj