Vitajte vo svete expresívnej terapie

bezpečnom a láskavom kontakte s vlastnými potrebami a emóciami

Kurzy pre deti, mládež a dospelých

01.

Zážitkové tvorenie pre deti

Naše Zážitkové tvorenie má za cieľ poskytnúť deťom bezpečné prostredie pre objavovanie a sebarozvoj.

Výtvarný proces zohráva kľúčovú úlohu pri rozvoji dôležitých kognitívnych a emocionálnych schopností detí.  Prostredníctvom umenia sa deti učia efektívne komunikovať a vyjadrovať svoje myšlienky a pocity, čo pozitívne ovplyvňuje rozvoj ich sociálnych interakcií a emočnej inteligencie.

02.

Zážitkové tvorenie pre deti a ich rodičov

Náš kurz zahŕňa nielen podporu pre deti, ale aj pre ich rodičov. Skúsenosti a názory ostatných členov skupiny môžu byť cennou inšpiráciou a pomôžu vám, milí rodičia, čeliť výzvam rodičovstva s dôverou a pochopením.

Zážitkom, ktorý tieto stretávania prinášajú, je okrem iného aj posilnenie väzby medzi vami a vašimi deťmi v spoločnej tvorivej aktivite. Spoločne budete experimentovať a objavovať nové veci, čo vytvorí nezabudnuteľné spomienky. Som presvedčená, že tvorivé aktivity majú pre rozvoj detí veľký význam a som tu, aby som vám v tomto procese pomohla a podporila vás.

03.

Arteterapeutická skupina pre teenagerov

Arteterapeutická skupina pre teenagerov je úžasný priestor umenia a objavovania seba samého. V našom kurze sa dostanete do sveta farieb, tušov a nekonečných možností. V tomto bezpečnom priestore môžete vyjadriť svoje myšlienky a city bez slov, len prostredníctvom výtvarných techník. Bez ohľadu na vaše umelecké schopnosti, tu budete mať príležitosť experimentovať a rásť cez tvorivosť a podporu zo strany rovesníkov.

04.

Arteterapeutická skupina pre dospelých

Jednou z hlavných výhod arteterapeutickej skupiny je, že účastníci môžu zažiť podporu jej členov a spoločnú výmenu skúseností. Interakcia v rámci skupiny umožňuje dospelým nadviazať nové sociálne väzby a získať perspektívu na svoje vlastné problémy prostredníctvom reflektujúceho zrkadlenia ostatných členov skupiny.

Príďte a objavte svet arteterapie pre dospelých – miesto, kde umenie a terapia sa spájajú s cieľom podporiť váš rast, sebapoznanie a psychickú pohodu.

Individuálne poradenstvo pre deti, rodičov a dospelých

— 01

Pre deti a rodičov

Tvoríme kreatívny a bezpečný priestor pre jednotlivcov i skupiny detí, ktoré prechádzajú obdobím vzdoru, separačnou úzkosťou, majú ťažkosti s nastavovaním hraníc, či dodržiavaním pravidiel. Spoločne sa učíme ako zvládať hnev, a ako pracovať s agresívnymi prejavmi. Zodpovednosť za svoje činy deti prijímajú rozhodovaním sa. Samostatne si volia vybrané materiály a výtvarnú činnosť. V neposlednom rade podporujeme sociálne a komunikačné zručnosti, hľadaním si kamarátov v kolektívne. Deti si osvojujú zručností pri zvládaní konfliktov a zdieľaní svojich emócií a potrieb.

— 02

Pre mládež

Arteterapeutické stretnutia prebiehajú s rešpektom a citom. Umožňujú lepšie porozumieť svojmu vnútornému i vonkajšiemu svetu. Posilňujeme sebaúctu a sebavedomie, čím si klient viac uvedomuje svoju hodnotu. Vo výtvarnom procese uvoľňujeme úzkosť a napätie. Zameriavame sa na znižovanie pocitov stresu, depresie, problémov so spánkom, či stravovaním. Pomáhame lepšie chápať svoje vnútro a lepšie sa vyrovnávať s emóciami sprevádzajúcimi dozrievanie a ako čeliť osobným výzvam.

— 03

Pre dospelých

Expresívnu tvorbu využívame ako hlavnú zložku sebapoznania. Arteterapia je prostriedkom k zníženiu stresu a uvoľneniu silných emócií. Pomáhame zotaviť sa z traumatických zážitkov alebo veľkých strát, lepšie porozumieť sebe a tomu ako fungujeme vo vzťahoch. Tvorivý proces je pre nás rovnako dôležitý ako výsledok. Preto nie je potrebné byť výtvarne nadaný. Prednosť dávame autentickému prejavu. Prináša nám to vhľad, uvedomenie si a následnú pozitívnu zmenu.

"Keby som to mohol povedať slovami, nebol by dôvod maľovať."

- Edward Hopper

O nás

Dovoľte, aby som vám predstavila na čo sa vo svojej praxi zameriavam

Vo svojej praxi sa zameriavam na arteterapeutické poradenstvo s využitím expresívnych techník, ktoré pomáhajú klientom zvládať emocionálne výzvy. Ponúkam individuálnu aj skupinovú intervenciu pre deti, mládež a dospelých.

Každý z nás môže v nejakom období svojho života zažiť nepríjemné pocity, ktoré nám bránia vo fungovaní a napĺňaní potenciálu. Sú to pocity ako obavy, úzkosť, hnev alebo beznádej, s ktorými si nevieme poradiť. A práve vtedy je dôležité vyhľadať odbornú pomoc a podporu.

Mojim cieľom je vytvoriť bezpečné a dôverné prostredie, v ktorom môžete otvorene vyjadriť svoje pocity a prežívanie. Sústreďujem sa na vaše individuálne potreby a ponúkam arteterapeutické sedenia a skupinové aktivity, ktoré sú prispôsobené vašim jedinečným výzvam.

Ak hľadáte arteterapeutické poradenstvo pre seba alebo svoje dieťa, som tu, aby som vám pomohla prekonať výzvy a spoločne nájsť riešenia, ktoré povedú k zmene vo vašom správaní a následne prežívaní.

Kontakt

Nájdete nás

Adresa

Borská 6,

84104 Bratislava

Telefónny kontakt

+421  914  152  281

Email

umakurzy@gmail.com

Web

www.umaumeniearteterapie.sk

Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088519815228

Instagram

https://www.instagram.com/uma_umenie_arteterapie/ ​

Sídlo

Mgr. Bc. Lívia Sirotňáková – UMA – umenie arteterapie

 

Hudecova  1A

841 04 Bratislava-Karlova Ves

Slovenská republika

 

IČO: 54 958 831

DIČ: 1085796162

 

Banka: Fio banka

IBAN: SK17 8330 0000 0020 0235 6528