Obchodné Podmienky

PODMIENKY ÚČASTI NA ZÁŽITKOVOM KURZE

Prihlášku považujeme za záväznú až po uhradení kurzovného.

V prípade obmedzenej kapacity miest sa zohľadňuje poradie prijatých platieb. Ak bude poplatok uhradený po obsadení voľných miest, bude vám vrátený v plnej výške.

Mgr. Bc. Lívia Sirotňáková – UMA – umenie arteterapie si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, zmenu termínu, lektora, či miesta konania z organizačných dôvodov. Akákoľvek zmena bude čo najskôr oznámená. V prípade, že vám daná zmena nebude vyhovovať, bude vám vrátený účastnícky poplatok v plnej výške.

PLATOBNÉ PODMIENKY:

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu Mgr. Bc. Lívia Sirotňáková – UMA – umenie arteterapie:

IBAN: SK17 8330 0000 0020 0235 6528 Do poznámky uveďte meno a názov kurzu. Až po uhradení účastníckeho poplatku bude vaša prihláška záväzná.

Platba priamo na mieste pre nie je možná.

STORNO PODMIENKY – ZÁŽITKOVÉ KURZY PRE DETI A DOSPELÝCH:

Storno podmienky pri úhrade štyroch stretnutí:

· Pred začiatkom prvého stretnutia je možné odhlásiť sa 3 dni pred začatím a bude vrátená plná suma.

· Poplatok pri odhlásení v lehote kratšej ako 3 dni je nevratný a nie je možné ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie alebo iný termín kurzu.

· Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti.

· V prípade, že sa nebudete/vaše dieťa môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

· V prípade úhrady štyroch stretnutí vopred je možná náhrada jedného stretnutia, po dobu štyroch týždňov. Ak absencia nastane v júni, najbližší možný termín bude v septembri. Odhlásenie ale musí prebehnúť v lehote dlhšej ako 12 hodín. Ak odhlásenie prebehne v lehote kratšej ako 12 hodín, termín sa považuje za riadne realizovaný a nie je možné ho nahradiť.

Storno podmienky pri úhrade jedného stretnutia:

Je možné urobiť odhlásenie 12 hodín pred stretnutím a bude vrátená plná suma.

Ak odhlásenie prebehne v lehote kratšej ako 12 hodín, termín sa považuje za riadne realizovaný a poplatok sa nevracia. V prípade, že sa nebudete/vaše dieťa môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

ORGANIZÁTOR: Mgr. Bc. Lívia Sirotňáková – UMA – umenie arteterapie, Mgr. Lívia Sirotňáková, Hudecova 1A, 841 04 Bratislava, IČO: 54 958 831, DIČ: 1085796162, www.umaumeniearteterapie.sk

KONTAKT: Mgr. Lívia Sirotňáková, e-mail: info@umaumeniearteterapie.sk